Recent content by kettoan1998

  1. kettoan1998

    Apple ra đời iPad Pro để xóa xổ Windows chứ không phải thay thế iPad Air 2

    chắc đợi thế chiến thứ 3 xảy ra, bom ném trúng trụ sở của Microsoft thì Mac của Apple mới đánh thắng được Windows :v
Top Bottom