Recent content by khamphavantay

  1. Truyện siêu tưởng : Truyền thuyết về Hội spam "Band of brother" (update chap 11)

    Chap 8 : Hội spam xuất hiện Các nhân vật quá nhiều, nếu mà kể từng người ra chắc 69 chap truyện cũng không đủ để kể hết mất, đã vậy riêng hitran đã ngốn mất 2 chap, nên chap này tôi quyết định nói tiếp về diễn biến hội spam được sinh ra và lớn mạnh thế nào. Năm 2015 giữa công nguyên. Mac cùng...
  2. Thói quen sử dụng điện thoại có ảnh hưởng thế nào tới cột sống của bạn?

    Sử dụng điện thoại làm tổn thương cột sống ngoài ra nếu thường để trong túi quận cũng ảnh hướng đến sinh sản nữa đó
  3. Hướng dẫn nhận 1TB dung lượng Google Drive miễn phí

    Nhận 1TB dung lượng Google Drive miễn phí nhưng mình cũng sử dụng drive mà chưa để ý. cám ơn bạn nhé
Top Bottom