Recent content by Khanhz Nguyen

  1. Khanhz Nguyen

    [Update kết quả minigame] Thử test hiểu biết của bạn về các sản phẩm của dòng Samsung

    Đến lúc này bài có 79 trang cmt thì hết 70 trang là cmt của ông Vu Chuong rồi, thôi mod gói hết quà gửi cho ổng luôn cho khoẻ.
Top Bottom