• Không quan trọng mày là ai, đừng mất công thanh minh, những gì mày đang làm, sẽ định nghĩa con người mày (Joker)
    Khi tôi chết hãy chôn tôi cùng với một chiếc lumia
  • Đang tải...
  • Đang tải...
  • Đang tải...

Quảng Cáo

Top Bottom