Recent content by KOanh123

 1. KOanh123

  Tuyển sinh Thạc sĩ - Tiến sĩ Luật Hiến pháp và Hành chính

  Nội Dung Chính 1. Luật Hành chính và Hiến pháp là gì? 2. Mục tiêu đào tạo chương trình Thạc sĩ – Tiến sĩ tại Caitedu 3. Chương trình đào tạoThạc sĩ - Tiến sĩ Luật Hiến pháp và Hành chính 4. Cơ hội nghề nghiệp của học viên sau khi tốt nghiệp 5. Kết Luận Trong hệ thống bộ máy Nhà nước thì cơ...
 2. KOanh123

  Tuyển sinh Thạc sĩ - Tiến sĩ Luật Hiến pháp và Hành chính

  Nội Dung Chính 1. Luật Hành chính và Hiến pháp là gì? 2. Mục tiêu đào tạo chương trình Thạc sĩ – Tiến sĩ tại Caitedu 3. Chương trình đào tạoThạc sĩ - Tiến sĩ Luật Hiến pháp và Hành chính 4. Cơ hội nghề nghiệp của học viên sau khi tốt nghiệp 5. Kết Luận Trong hệ thống bộ máy Nhà nước thì cơ...
 3. KOanh123

  Catiedu xét tuyển Thạc sĩ - Tiến sĩ Luật kinh tế

  Nội Dung Chính 1. Ngành Luật kinh tế là gì? 2. Mục tiêu đào tạo Chuẩn đầu ra tại Catiedu 3. Chương trình đào tạo Thạc sĩ – Tiến sĩ 4. Tố chất và kỹ năng phù hợp với ngành 5. Cơ hội nghề nghiệp của Thạc sĩ – Tiến sĩ sau khi tốt nghiệp 6. Kết Luận Trong bối cảnh nền kinh tế phát triển mạnh...
 4. KOanh123

  Xét tuyển Thạc sĩ - Tiến sĩ Quản lý Kinh tế

  Nội Dung Chính 1. Thạc sĩ – Tiến sĩ quản lý kinh tế là gì? 2. Mục tiêu của chương trình đào tạo 3. Nội dung chương trình đào tạo Thạc sĩ - Tiến sĩ 4. Những lý do bạn nên học thạc sĩ kinh tế là gì? 5. Vị trí làm việc và cơ hội sau tốt nghiệp 6. Kết Luận Có rất nhiều người thắc mắc Thạc sĩ –...
 5. KOanh123

  Thông báo tuyển sinh Thạc sĩ - Tiến sĩ

  Nội Dung Chính 1. Đối tượng tuyển sinh 2. Hình thức tuyển sinh? 3. Lý do tại sao sinh viên chọn học tại học viện đào tạo trực tuyến Catiedu? 4. Đặc điểm nột bật khi tham gia học tại Catiedu 5. Danh sách các ngành đào tạo Thạc sĩ - Tiến sĩ tại Catiedu 6. Hồ sơ xét tuyển cần gì? 7. Kết Luận 1. Đối...
 6. KOanh123

  Xét tuyển Thạc sĩ - Tiến sĩ Công nghệ thiết kế Thông tin và truyền thông

  Nội Dung Chính 1. Công nghệ thông tin và truyền thông là gì? 2. Cấu trúc và chương trình đào tạo Thạc sĩ - Tiến sĩ tại Catiedu: 3. Mục tiêu đào tạo chuẩn đầu ra của trường 4. Triển vọng nghề nghiệp của ngành ICT 5. Cơ hội nghề nghiệp sau tốt nghiệp Thạc sĩ - Tiến sĩ 6. Kết Luận Chương...
 7. KOanh123

  Tuyển sinh Đại học liên thông - Đại học trực tuyến tại Catiedu

  Nội Dung Chính 1. Đối tượng tuyển sinh? 2. Hình thức tuyển sinh? 3. Lý do tại sao sinh viên chọn học tại học viện đào tạo trực tuyến Catiedu? 4. Đặc điểm nột bật khi tham gia học tại Catiedu 5. Danh sách các ngành đào tạo Đại học liên thông 6. Hồ sơ xét tuyển cần gì? 7. Kết Luận 1. Đối tượng...
 8. KOanh123

  Tuyển sinh Thạc sĩ - Tiến sĩ Quản lý Công

  Nội Dung Chính 1. Thạc sĩ – Tiến sĩ Quản lý Công là gì? 2. Mục tiêu đào tạo chung Thạc sĩ – Tiến sĩ Quản lý Công 3. Các mục tiêu cụ thể của Chương trình bao gồm: 4. Chương trình đào tạo Thạc sĩ – Tiến sĩ 5. Sở hữu tấm bằng thạc sĩ quản lý công – tương lai rộng mở 6. Cơ hội nghề nghiệp của...
 9. KOanh123

  Tuyển sinh Thạc sĩ - Tiến sĩ Quản lý Công

  Nội Dung Chính 1. Thạc sĩ – Tiến sĩ Quản lý Công là gì? 2. Mục tiêu đào tạo chung Thạc sĩ – Tiến sĩ Quản lý Công 3. Các mục tiêu cụ thể của Chương trình bao gồm: 4. Chương trình đào tạo Thạc sĩ – Tiến sĩ 5. Sở hữu tấm bằng thạc sĩ quản lý công – tương lai rộng mở 6. Cơ hội nghề nghiệp của...
 10. KOanh123

  Xét tuyển Thạc sĩ - Tiến sĩ Kế toán

  Nội Dung Chính 1. Ngành kế toán là gì? 2. Mục tiêu của chương trình đào tạo 3. Chương trình đào tạo Thạc sĩ - Tiến sĩ chuyên ngành Kế Toán 4. Học thạc sĩ – tiến sĩ kế toán là tạo đà thăng tiến cho tương lai 5. Thạc sĩ – Tiến sĩ chuyên ngành kế toán – cơ hội việc làm luôn rộng mở 6. Kết Luận...
 11. KOanh123

  Catiedu xét tuyển Thạc sĩ - Tiến sĩ chuyên ngành Tài chính công

  Nội Dung Chính 1. Tài chính công là gì? 2. Mục tiêu đào tạo tại Catiedu 3. Chương trình đào tạo 4. Nội dung chương trình 5. Vị trí làm việc và cơ hội sau tốt nghiệp 6. Kết Luận Tài chính công là gì? Nghe thấy câu hỏi này chắc các bạn cũng đã hình dung được một phần ý nghĩa của nó từ mặt...
 12. KOanh123

  Tuyển sinh Thạc sĩ - Tiến sĩ chuyên ngành Ngân Hàng

  Nội Dung Chính 1. Mục tiêu của chương trình đào tạo 2. Mục tiêu của chương trình đào tạo 3. Chương trình đào tạo chuyên ngành Ngân Hàng 4. Học viên sau khi hoàn thành chương trình đào tạo có khả năng: 5. Cơ hội và vị trí việc làm sau khi ra trường của học viên 6. Khả năng học tập, nâng cao...
 13. KOanh123

  Tuyển sinh Cao Đẳng Dịch vụ Pháp lý về tố tụng

  Nội Dung Chính 1. Giới thiệu về ngành Dịch vụ pháp lý về tố tụng tại Catiedu 2. Mục tiêu đào tạo tại Catiedu 3. Chương trình đào tạo theo hướng thực hành kỹ năng nghề nghiệp 4. Kiến thức và kỹ năng 5. Cơ hội việc làm sau khi ra trường 6. Kết Luận Ngành Dịch vụ pháp lý về tố tụng trong...
 14. KOanh123

  Xét tuyển Cao Đẳng Dịch vụ pháp lý về Đất đai - Catiedu

  Nội Dung Chính 1. Giới thiệu về ngành Dịch vụ Pháp lý về Đất đai 2. Chương trình đào tạo 3. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 4. Tốt nghiệp ngành Dịch vụ pháp lý bạn có thể làm gì? 5. Cơ hội nghề nghiệp ngành Dịch vụ pháp lý 6. Vị trí việc làm sau khi ra trường 7. Kết Luận Quy định về...
 15. KOanh123

  Tuyển sinh Cao Đẳng Dịch vụ pháp lý Doanh nghiệp - Catiedu

  Nội Dung Chính 1. Giới thiệu về Dịch vụ pháp lý Doanh nghiệp tại Catiedu 2. Chương trình đào tạo 3. Mục tiêu đào tạo tại Catiedu 4. Tại sao nên học Dịch vụ pháp lý Doanh nghiệp tại Catiedu 5. Cơ hội việc làm của sinh viên sau khi ra trường 6. Kết Luận Trong khi nhân lực các ngành kinh tế –...
Top Bottom