Recent content by kooks.palates.0l

  1. BlackBerry ngưng hỗ trợ BlackBerry OS và BlackBerry 10 kể từ 04/01/2022, đặt dấu chấm hết cho một thời lừng lẫy!

    Iphone chắc cỡ nữa thế kỷ cho lên đường… giờ Iphone thời tới cản không kịp.
  2. Smartphone trang bị chipset MediaTek có chụp ảnh kém hơn Snapdragon hay không?

    Snapdragon tên Chip nghe đã rất mạnh mẽ rồi, thật sự rất thích đặc biệt cái tên rất đợp. chipset MediaTek chưa sử dụng qua, nhưng tên nghe không mấy đẳng cấp và hấp dẫn… nghe tên chưa thấy mạnh mẽ của nó. ( Bình luận dưới góc nhìn cá nhân và người tiêu dùng)
  3. Ngân hàng BIDV miễn phí tất cả các loại phí từ 01/01/2022, dành 65 tỷ đồng tri ân khách hàng nhân dịp 65 năm thành lập

    Đã quá trễ rồi… tôi sẽ không bao giờ bỏ ngân hàng, ngân hàng số đã từng Free, ở bên họ và tôi đã từng thăng trầm.
Top Bottom