Recent content by kubo

  1. Bản build 22000.65 mới của Windows 11 chính thức ra mắt, đây là những tính năng mới và cách cập nhật

    hi ad, máy của mình cài được tới 61% bị ngưng, ad có biết nguyên nhận thế nào không? thansk ad
Top Bottom