Recent content by kurama

  1. [Minigame] Đố vui có thưởng cùng Watch Active 2

    1. C - 2. A - 3. Bạn có thể thay đổi mặt đồng hồ tùy vào trang phục nhờ thuật toán trích xuất màu My Style từ ứng dụng Galaxy Wearable. - 4. Mình thích nhất tính năng tuỳ chọn mặt màn hình đồng hồ trên Watch Active2 + 595
  2. [Minigame tặng loa JBL] Đâu là điều làm bạn thích nhất khi sở hữu Samsung Galaxy A80?

    Mình thích nhất camera xoay khi sở hữu GalaxyA 80 + 1895
Top Bottom