Recent content by lê đức thuận

  1. Android Nougat lên các thiết bị Nexus 6/Nexus 9 LTE.

    Theo một số thông tin thì Android Nougat lên các thiết bị Nexus của google. Google đã thông báo nói rằng Android 7.0 Nougat sẽ được trên con đường của mình cho Nexus 6 và Nexus 9 LTE mô hình sớm, được cho là đã đẩy ra cho hai loại thiết bị "trong vài tuần tới." Trong khi điều này không đưa ra...
Top Bottom