Recent content by Lưu Đình Phú

  1. Kho ứng dụng trên Windows Phone 8.1 sẽ dừng hoạt động vào giữa tháng 12

    Cảm thấy thương xót. Một thời dùng Window phone với nhiều kỳ vọng về gã khổng lồ sẽ quay trở lại
Top Bottom