Recent content by Lưu Ngọc Ly

  1. [Video] Ở nhà không “Chằm Zn” vì đã có Galaxy A32

    Camera của series lần này chụp hình quá đẹp luôn!
Top Bottom