Recent content by Lưu Thế Kiệm

  1. Microsoft phát hành Windows 10 Mobile Build 10586 cho người dùng Fast Ring

    máy 730 m lên xong ko ghim đc cái gọi điện ra màn hình @@ nhọ
  2. Tặng điện thoại LG OPTIMUS LTE 3 cho thành viên Techrum.vn

    Họ và tên: Lưu Thế Kiệm Email: [email protected] Link đến status facebook đã share:
Top Bottom