Recent content by leaderhero

  1. leaderhero

    Chia sẻ bộ preset VSCO dành cho Lightroom và Camera RAW trị giá 350$

    Giải nén ra được đống này sao nữa bạn, copy vào đâu để chạy được preset vại:
Top Bottom