Recent content by Lecanh

  1. Lecanh

    Tải về, cài đặt game Command & Conquer: Red Alert 2 (có Yuri Revenge) kèm theo sửa lỗi cho Windows

    Ae cho hỏi năm 2004 mình có chơi 1 bản game red 1 hay 2 gì ấy k nhớ nữa. Chơi phe liên minh khi cho ăn trộm và kỹ sư vào toà nhà công nghệ thì ra 1 loại tăng lazer mới đi đc cả dưới nước mà giờ tìm bản game đó k đc. Ai có cho xin với ạ
  2. Lecanh

    Game red alert

    Ae cho hỏi năm 2004 mình có chơi 1 bản game red 1 hay 2 gì ấy k nhớ nữa. Chơi phe liên minh khi cho ăn trộm và kỹ sư vào toà nhà công nghệ thì ra 1 loại tăng lazer mới đi đc cả dưới nước mà giờ tìm bản game đó k đc. Ai có cho xin với ạ
Top Bottom