Recent content by LillyLuta

  1. LillyLuta

    Ấn Tượng Galaxy Note 4 - Cơ hội nhận được "siêu phẩm" mới nhất của Samsung

    Họ và Tên: Đào Thành Công Email: [email protected] Ba tính năng làm mình ấn tượng nhất trên Samsung Galaxy Note 4 1/ S pen và khả năng đa nhiệm 2/ Màn hình 3/ Camera Link đến status facebook đã share: Trái Tim Bên Lề - Ba tính năng làm mình ấn tượng nhất trên... | Facebook
Top Bottom