Recent content by lukaku

  1. Học dev app mobile nên chọn VTC Academy hay FPT ?

    FPT Polytechnic chất lượng dạy và cơ sở làm sao mà cả mấy trăm bạn ào ào qua VTC Academy đăng ký học, sẵn sàng bỏ tiền đã đóng rồi để qua VTC Academy thế này?
Top Bottom