Recent content by Mạnh Mon

  1. Mạnh Mon

    Việt Nam sẽ thương mại hóa mạng 5G và tắt sóng mạng 2G vào năm 2020

    tắt sóng mạng 2g đi thì mấy bác dùng đen trắng tính sao ?
  2. Mạnh Mon

    Facebook gặp sự cố không hiển thị ảnh trên toàn cầu

    xin admin cách làm thanh bar ở dưới màu như hình ạ
Top Bottom