Recent content by Mr Olympia

  1. Mr Olympia

    [WP8] Modern Combat 5: Blackout v1.0.2.0 – Bản "đặc biệt" (Link xịn)

    thế déo nào sao bị error là thế déo nào :big_smile::big_smile:
  2. Mr Olympia

    [WP8] Modern Combat 5: Blackout v1.0.2.0 – Bản "đặc biệt" (Link xịn)

    dowload về rồi mà dev thì nó error hoài là sao,bộ nhớ còn 2.7G mà ta:amazed:
Top Bottom