Recent content by Mr Tiến

  1. Mr Tiến

    Hướng dẫn đổi Vùng Quốc Gia tài khoản Appstore (iTunes) trên iPhone

    Bạn nào giúp mình gấp được không . Mình mua thẻ quà tặng ở nhật . Thẻ này tính bằng tiền yên . Mình cũng đã chuyển tiếg từ appstore tiếng việt sang tiếng nhật để sử dụng mua hàng trên đó . Nhưng khó là khi thanh toán .appstore nhật bắt nhập 2 câu hỏi bảo mật để xác thực . Mà mình quên . Giờ...
Top Bottom