Recent content by Mr_royal07

  1. Mr_royal07

    Chia sẻ ý kiến về giá "sốc" để nhận BlackBerry Q10 (Thai Keyboard)

    Một mức giá hợp lý để dọn đường cho Classic, BlackBerry 10 sẽ được nhiều người sử sụng hơn :) . Quá tuyệt vời :byebye: Royal Seven - Nếu ko yêu Passport hơn thì có lẽ cũng đã... | Facebook
  2. Mr_royal07

    Tango Messenger đã có mặt trên các thiết bị BlackBerry 10

    Cài trên Z30 giựt tung mông, trên Z10 chắc chịu ko thấu :sweat:
Top Bottom