Recent content by Nam An

  1. Nam An

    Hướng dẫn kiểm tra toàn diện ổ cứng HDD và SSD trên Windows

    Bonus thêm là pm này có sẵn trên anh-dv boot nha ae :v
  2. Nam An

    ES File Explorer và hàng loạt ứng dụng của công ty Trung Quốc bị xóa khỏi Google Play Store

    Trc h toàn dùng file commander vì nó cài sẵn trên xperia :))
Top Bottom