Recent content by napcao

 1. napcao

  Tivi Sony, Samsung, Lg phá g.i.á ..rẻ hơn siêu thị từ vài triệu cho đến cả chục triệu !!!

  "Em không thích ăn cá, vì cá hơi tanh Em chỉ thích ăn anh, vì a vừa miệng"
 2. napcao

  Tivi Sony, Samsung, Lg phá g.i.á ..rẻ hơn siêu thị từ vài triệu cho đến cả chục triệu !!!

  "Trứng rán cần mỡ, Bắp cần bơ Yêu ko cần cớ, chia tay mới cần cơ"
 3. napcao

  Tivi Sony, Samsung, Lg phá g.i.á ..rẻ hơn siêu thị từ vài triệu cho đến cả chục triệu !!!

  "Nhìn xa tưởng là khó gần Đến gần mới biết ân cần đáng yêu"
 4. napcao

  Tivi Sony, Samsung, Lg phá g.i.á ..rẻ hơn siêu thị từ vài triệu cho đến cả chục triệu !!!

  "Em ơi nắng ấm xa rồi Đông sang gió lạnh anh cần em thôi"
 5. napcao

  Tivi Sony, Samsung, Lg phá g.i.á ..rẻ hơn siêu thị từ vài triệu cho đến cả chục triệu !!!

  "Nếu yêu anh là sai Ngày mai em yêu người khác"
 6. napcao

  Tivi Sony, Samsung, Lg phá g.i.á ..rẻ hơn siêu thị từ vài triệu cho đến cả chục triệu !!!

  "Ước gì mấy bữa trời mưa Có người ngồi cạnh say sưa uống trà"
 7. napcao

  Tivi Sony, Samsung, Lg phá g.i.á ..rẻ hơn siêu thị từ vài triệu cho đến cả chục triệu !!!

  "Người ta dính phốt đa tình Tôi đây đính phốt chung tình khi yêu"
 8. napcao

  Tivi Sony, Samsung, Lg phá g.i.á ..rẻ hơn siêu thị từ vài triệu cho đến cả chục triệu !!!

  "Lừa gần rơm lâu ngày cũng bén Inbox nhiều có ngày sẽ yêu nhau"
 9. napcao

  Tivi Sony, Samsung, Lg phá g.i.á ..rẻ hơn siêu thị từ vài triệu cho đến cả chục triệu !!!

  "Là con gái không được tin trai thề Ăn gian nói dối là nghề đàn ông"
 10. napcao

  Tivi Sony, Samsung, Lg phá g.i.á ..rẻ hơn siêu thị từ vài triệu cho đến cả chục triệu !!!

  "Thích em thì nói một câu Để em còn học làm dâu nhà giàu"
 11. napcao

  Tivi Sony, Samsung, Lg phá g.i.á ..rẻ hơn siêu thị từ vài triệu cho đến cả chục triệu !!!

  "Em không kén cá chọn canh Nhưng em cũng đéo chọn anh"
 12. napcao

  Tivi Sony, Samsung, Lg phá g.i.á ..rẻ hơn siêu thị từ vài triệu cho đến cả chục triệu !!!

  "Lừa tình thì chẳng bằng ai Chung tình thì chắc chẳng ai bằng mình"
 13. napcao

  Tivi Sony, Samsung, Lg phá g.i.á ..rẻ hơn siêu thị từ vài triệu cho đến cả chục triệu !!!

  "Trăm năm kiều vẫn là kiều Thúy kiều là chị, em là của anh"
 14. napcao

  Tivi Sony, Samsung, Lg phá g.i.á ..rẻ hơn siêu thị từ vài triệu cho đến cả chục triệu !!!

  "Muốn chua thì phải ăn chanh Muốn ăn anh thì phải cưới nhé"
 15. napcao

  Tivi Sony, Samsung, Lg phá g.i.á ..rẻ hơn siêu thị từ vài triệu cho đến cả chục triệu !!!

  "Thích em thì nói một câu Để em còn học làm dâu nhà giàu"
Top Bottom