Recent content by ngoviettu

  1. ngoviettu

    Mời chơi thử Combat Strike PRO, phiên bản "CS: GO" thu nhỏ dành cho smartphone đang được miễn phí trên Play Store

    " thiết bị của bạn không tương thích với phiên bản này " là sao vậy Ad ?
  2. ngoviettu

    Chia sẻ ứng dụng xem TV online tốt cho Android, hỗ trợ hàng trăm kênh HD trong và ngoài nước

    Sao mình xem khoảng 10 phút là màn hình đen thui. Chỉnh qua kênh khác cũng thì không tải được. Thoát ra vào lại không xem được nữa.
Top Bottom