Recent content by Nguyễn Chí Thành

  1. Nguyễn Chí Thành

    [Nhắc lại] Thân mời thành viên techrum.vn dự offline BlackBerry Z3

    Họ và Tên: Nguyễn Chí Thành Email: [email protected] Số điện thoại (Không bắt buộc): 0909 859 838 Facebook: https://www.facebook.com/chi.onion.7
Top Bottom