Recent content by Nguyễn Kiên 123

  1. Nguyễn Kiên 123

    Hướng dẫn sửa lỗi Cydia không hoạt động khi restore iPhone đã jailbreak

    cài xong có phải giải nén k bác e giải nén n lại ra thư mục
  2. Nguyễn Kiên 123

    Hướng dẫn sửa lỗi Cydia không hoạt động khi restore iPhone đã jailbreak

    cydia k hoạt động thì cài cydia impactor kiểu gì vậy ?
Top Bottom