Recent content by Nguyễn Minh Trần

  1. Galaxy A52 sau 30 ngày: vẫn là chiếc máy tầm trung toàn diện nhất?

    M chấm cái kháng nước nè, mua em này vì có kháng nước ^^
  2. [Video] Ở nhà không “Chằm Zn” vì đã có Galaxy A32

    Đang hóng review chụp ảnh thêm từ em này, thấy thông số là ưng rồi áaa
Top Bottom