Recent content by nguyen_qn

  1. Facebook gặp lỗi toàn cầu, khó đăng nhập, comment, gửi tin nhắn hay bình luận

    Bị từ sáng hôm qua, đăng xuất mọi trình duyệt rồi đăng nhập lại không được luôn, giờ vẫn còn tịt
Top Bottom