Recent content by Nguyenhien1031

  1. Một loạt smartphone vừa được Samsung thêm vào danh sách được cập nhật Android 8 Oreo

    Note fe của tui đâu,không lên dc là nghỉ chơi samsung
Top Bottom