Recent content by nguyenvanhuy1492

  1. Viettel cho biết Internet Việt Nam chậm do đứt cáp biển APG

    ko phải đứt cáp mà là vấn đề an ninh thôi. đang có sự kiện lớn nên những cái này nó kiểm soát chặt Dự Án Ecohome 3 - Đăng Ký Nộp Hồ Sơ Mua Nhà Ở Xã Hội Dự Án Ecohome 3
Top Bottom