Recent content by Nhật Quan

  1. Nhật Quan

    Thêm Video và hướng dẫn cài đặt Android trên Lumia 520 và Lumia 720

    ad ơi lumia 525 của em lên andoid rồi...em muốn quay lại window8.1 thì làm sao ạ..ad hướng dẫn chi tiết giúp em với...bản sao lưu vẫn còn
Top Bottom