Recent content by Pandirus

  1. [Minigame] Đố vui có thưởng cùng Watch Active 2

    1. C - 2. A - 3. Bạn có thể thay đổi mặt đồng hồ tùy vào trang phục nhờ thuật toán trích xuất màu My Style từ ứng dụng Galaxy Wearable. - 4. Mình thích nhất tính năng tuỳ chọn mặt màn hình đồng hồ trên Watch Active2 + 566
  2. PVOIL hợp tác chiến lược cùng Ví MOMO: "Dùng xăng thỏa thích - Thanh toán mê tít"

    Quan trọng là vào cây xăng không được dùng điện thoại =))=))=))
Top Bottom