Recent content by peachshopss

  1. peachshopss

    Da nhạy cảm nên dùng nước tẩy trang hay dầu tẩy trang?

    Đối với những làn da khó chiều như da nhạy cảm thì việc chăm sóc không phải là vấn đề dễ. Để chăm sóc da nhạy cảm cần phải hiểu rõ làn da của mình từ đó lựa chọn sản phẩm phù hợp nhất. Theo chúng tôi, với những bạn có làn da nhạy cảm thường sẽ phân vân trong lựa chọn giữa hai dạng tẩy trang dầu...
Top Bottom