Recent content by Phúc Minh PMH

 1. Phúc Minh PMH

  10 lý do mua nhà ở khu đô thị Phú Mỹ Hưng

  Những phiền não trong cuộc đời được gói gọn trong 12 chữ: Không buông được, nghĩ không thông, nhìn không thấu, quên không nổi! - Hotline: 09330.09330 (Zalo, Viber, WhatsApp) - Website: https://batdongsan-caocap.com #phumyhung #dothiphumyhung
 2. Phúc Minh PMH

  10 lý do mua nhà ở khu đô thị Phú Mỹ Hưng

  Người không khoe khoang chưa biết họ tốt hay xấu nhưng là người có bản lĩnh, biết giấu kín thực lực của mình. - Hotline: 09330.09330 (Zalo, Viber, WhatsApp) - Website: https://batdongsan-caocap.com #phumyhung #dothiphumyhung
 3. Phúc Minh PMH

  10 lý do mua nhà ở khu đô thị Phú Mỹ Hưng

  Người không khoe khoang chưa biết họ tốt hay xấu nhưng là người có bản lĩnh, biết giấu kín thực lực của mình. - Hotline: 09330.09330 (Zalo, Viber, WhatsApp) - Website: https://batdongsan-caocap.com #phumyhung #dothiphumyhung
 4. Phúc Minh PMH

  10 lý do mua nhà ở khu đô thị Phú Mỹ Hưng

  “Cuộc sống không phải là một vấn đề cần giải quyết, mà là thực tế để chúng ta cần trải nghiệm” - Hotline: 09330.09330 (Zalo, Viber, WhatsApp) - Website: https://batdongsan-caocap.com #phumyhung #dothiphumyhung
 5. Phúc Minh PMH

  10 lý do mua nhà ở khu đô thị Phú Mỹ Hưng

  Hãy sống mỗi ngày như thể đó là ngày cuối cùng của bạn. - Hotline: 09330.09330 (Zalo, Viber, WhatsApp) - Website: https://batdongsan-caocap.com #phumyhung #dothiphumyhung
 6. Phúc Minh PMH

  10 lý do mua nhà ở khu đô thị Phú Mỹ Hưng

  "Hãy tử tế, vì tất cả những người bạn gặp đều đang chiến đấu một trận chiến khó khăn của họ." - Hotline: 09330.09330 (Zalo, Viber, WhatsApp) - Website: https://batdongsan-caocap.com #phumyhung #dothiphumyhung
 7. Phúc Minh PMH

  10 lý do mua nhà ở khu đô thị Phú Mỹ Hưng

  Tôi chọn người lười biếng để làm những việc khó khăn. Bởi một người lười biếng sẽ tìm ra cách dễ dàng để làm việc đó. - Hotline: 09330.09330 (Zalo, Viber, WhatsApp) - Website: https://batdongsan-caocap.com #phumyhung #dothiphumyhung
 8. Phúc Minh PMH

  10 lý do mua nhà ở khu đô thị Phú Mỹ Hưng

  Sự khác biệt duy nhất giữa một ngày tốt đẹp và một ngày tồi tệ nằm ở chính thái độ của bạn. - Hotline: 09330.09330 (Zalo, Viber, WhatsApp) - Website: https://batdongsan-caocap.com #phumyhung #dothiphumyhung
 9. Phúc Minh PMH

  10 lý do mua nhà ở khu đô thị Phú Mỹ Hưng

  Hoặc chìm trong đau khổ hoặc tự động viên chính mình. Bất cứ điều gì nên làm đều nằm trong sự lựa chọn của bạn. - Hotline: 09330.09330 (Zalo, Viber, WhatsApp) - Website: https://batdongsan-caocap.com #phumyhung #dothiphumyhung
 10. Phúc Minh PMH

  10 lý do mua nhà ở khu đô thị Phú Mỹ Hưng

  Động lực là nghệ thuật khiến người khác làm những gì bạn muốn vì chính bản thân họ cũng muốn làm điều đó - Hotline: 09330.09330 (Zalo, Viber, WhatsApp) - Website: https://batdongsan-caocap.com #phumyhung #dothiphumyhung
 11. Phúc Minh PMH

  10 lý do mua nhà ở khu đô thị Phú Mỹ Hưng

  “Cuộc sống không phải là đi tìm con người thật của bạn. Cuộc sống tạo ra bản thân bạn.” - Hotline: 09330.09330 (Zalo, Viber, WhatsApp) - Website: https://batdongsan-caocap.com #phumyhung #dothiphumyhung
 12. Phúc Minh PMH

  10 lý do mua nhà ở khu đô thị Phú Mỹ Hưng

  "Có những lúc, không có lần sau, không có cơ hội bắt đầu lại. Có những lúc, bỏ lỡ hiện tại, vĩnh viễn không còn cơ hội nữa." - Hotline: 09330.09330 (Zalo, Viber, WhatsApp) - Website: https://batdongsan-caocap.com #phumyhung #dothiphumyhung
 13. Phúc Minh PMH

  10 lý do mua nhà ở khu đô thị Phú Mỹ Hưng

  “Cuộc sống không phải là một vấn đề cần giải quyết, mà là thực tế để chúng ta cần trải nghiệm” - Hotline: 09330.09330 (Zalo, Viber, WhatsApp) - Website: https://batdongsan-caocap.com #phumyhung #dothiphumyhung
 14. Phúc Minh PMH

  10 lý do mua nhà ở khu đô thị Phú Mỹ Hưng

  Bản lĩnh là sức mạnh hợp nhất của kinh nghiệm, trí tuệ và đam mê trong guồng hành động. - Hotline: 09330.09330 (Zalo, Viber, WhatsApp) - Website: https://batdongsan-caocap.com #phumyhung #dothiphumyhung
 15. Phúc Minh PMH

  10 lý do mua nhà ở khu đô thị Phú Mỹ Hưng

  Nếu cuộc đời ném vào mặt bạn một quả chanh, hãy vắt nước chanh thay vì chê nó chua quá - Hotline: 09330.09330 (Zalo, Viber, WhatsApp) - Website: https://batdongsan-caocap.com #phumyhung #dothiphumyhung
Top Bottom