Recent content by Phạm Anh Tuấn Vũ

  1. Phạm Anh Tuấn Vũ

    Cài thành công Windows 10 lên máy chơi game Nintendo Switch

    Chỉ biết theo dõi tin tức thôi chứ chưa có cơ hội được trải nghiệm :D
  2. Phạm Anh Tuấn Vũ

    Thử nghiệm độ bền smartphone màn hình trượt Xiaomi MI MIX 3

    đang tính sắm em nó mà phân vân quá :big_smile:
Top Bottom