Recent content by Phan Thanh Hải

  1. Phan Thanh Hải

    Ấn Tượng Galaxy Note 4 - Cơ hội nhận được "siêu phẩm" mới nhất của Samsung

    Tên: Phan Thanh Hải Email: [email protected] Tính năng và yếu tố ấn tượng: - Viền Kim loại - Smart Select - Camera chống rung quang học Phan Thanh Hải | Facebook
Top Bottom