Recent content by phong pham

  1. phong pham

    Microsoft ngưng phát hành cập nhật November Update cho Windows 10

    Ơ hình như theo bài viết nói thì chỉ những người đang sử dung bản 10240 thì ko lên dc bản November thôi chứ có phải ngừng cả cập nhật bản vá cho bản November đâu:byebye:
  2. phong pham

    Microsoft bắt đầu đưa Windows 10 đến những người dùng đăng ký trước

    Bạn thử làm hiện tất cả thư mục bằng cách này xem:Mycomputer->View->Hidden items:smile:
Top Bottom