Recent content by Poon Trần

  1. key, mìh k thấy nick bạn

    key, mìh k thấy nick bạn
  2. Tình hình mình là 1người mới, và cũg mới vài ngày đầu xài OS của BB. haiz khó mà diễn tả đc cái...

    Tình hình mình là 1người mới, và cũg mới vài ngày đầu xài OS của BB. haiz khó mà diễn tả đc cái cảm giác cầm dt trên tay k làm đc gì. trog khi kết nối vs máy tíh thì k dc ~.~ nó cứ hiện đã kết nối vs máy tính lên màn hình nhưng trên máy tính k có 1 cái gì để dc xem là đã kết nối vs pc hizhiz. ai...
Top Bottom