Recent content by Quỳnh Văn

  1. Bản cập nhật Android 9 Pie biến nhiều máy U11 thành "cục gạch" khiến HTC phải lùi ngày phát hành

    Bọn chúng mày chỉ iPhone mà dùng thôi, vì cứ mua là dùng đéo phải làm gì, còn ngu như vậy dùng android cay là đúng
Top Bottom