Recent content by quatangthuonghieu

  1. quatangthuonghieu

    Gợi ý quà tặng khách hàng được yêu thích nhất 2022 dành cho doanh nghiệp

    Quà tặng khách hàng là một trong những văn hóa đẹp của người Việt, đối với doanh nghiệp quà tặng giúp tăng khả năng tiếp cận của hàng hóa đến với người tiêu dùng, do đó vào các dịp lễ tết các doanh nghiệp luôn gửi quà tặng đến khách hàng. Lý do doanh nghiệp nên tặng quà tặng cho khách hàng...
  2. quatangthuonghieu

    Những món quà tặng khách hàng phổ biến bán chạy nhất 2022

    Quà tặng khách hàng là một trong những văn hóa đẹp của người Việt, nét văn hóa trong kinh doanh đặc biệt trong những dịp lễ, tết thì các doanh nghiệp luôn gửi quà tặng đến khách hàng. Tại Việt Nam, kinh doanh hiện nay cần phải cạnh tranh mới có thể tồn tại và phát triển. Quà tặng doanh nghiệp Ly...
Top Bottom