Recent content by shark

  1. shark

    [WP 8.1] Hướng dẫn cách chiếu màn hình điện thoại lên máy tính

    mình sau khi uninstall mấy cái như ad bảo. rồi vào bước 4 thì chẳng thấy nó hiện ra cái gì cả nên giờ mt cũng không nhận usb mà chiếu màn hình thì cũng không được. :( mình phải làm thế nào bây giờ ta :(
Top Bottom