Recent content by sonnguyen

  1. sonnguyen

    Lý do nên cập nhật lên WP 8.1 GDR2 và hướng dẫn từng bước

    hôm qua e không để ý..cứ nhấn mũi tên liên tuc...lên WP10 mất rồi.dùng chán quá.giờ muốn về Wp8.1 mà k biết làm sao.bác nào biết chỉ e với
Top Bottom