sonpham

Gender
Male

Chữ ký

Đi học muốn giỏi như các bạn thông minh hơn mình chỉ có cách học gấp đôi gấp ba lần người ta, ngta học 2 tiếng mình học 4 tới 6 tiếng.

Tăng Thiên Hải

Fan hâm mộ

Top Bottom