Recent content by Sushisha

  1. Sushisha

    Vì sao camera Macro trên Galaxy A51 vẫn là lựa chọn tốt nhất trong phân khúc?

    Chụp macro vầy tui cảm giác như coi bộ Ant man z á, mọi thứ bé tí trở nên rõ ràng hơn
  2. Sushisha

    [Bộ ảnh] Galaxy A71 Hồng Crush Trendy: “Real men wear PINK”

    Nhiều người khoái màu hường quá :D:D:D
Top Bottom