Recent content by Tịch Ngoạn

  1. chào ad, có thể giúp mình khôg? mình đang sd BlackBerry z10, bản cập nhật trc của mình sd rất...

    chào ad, có thể giúp mình khôg? mình đang sd BlackBerry z10, bản cập nhật trc của mình sd rất oki, mới đây vô tình cập nhật bản mới BlackBerry OS 10 bản 10.3.1.1779 cảm thấy rất nhiều lỗi, sd k thích, k biết cách gở và sd bản cũ ra sao? help me plzzzzz TTvTT sắp đean rồi!
Top Bottom