Xin chào!

Vui lòng đăng ký tài khoản để có thể thảo luận và nhận được những thông tin mới nhất về công nghệ từ diễn đàn.

Đăng ký ngay!

Recent content by thaipham1102

  1. Thông tin BS.CK. Lê Thị Nhài - Tiểu sử - Kinh nghiệm

    Bác sĩ Chuyên Khoa Lê Thị Nhài Chuyên Khoa: Chăm Sóc Tích Cực Ngôn Ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Đức, Tiếng Việt Chứng Chỉ Trường Y 1997 : Bác sĩ Y khoa, Đại học Y Hải Phòng, Việt Nam. Đào tạo nâng cao 2000-2003: Bác sĩ nội trú chuyên ngành Gây mê Hồi sức, Đại học Y Hà Nội, Hà Nội, Việt Nam Đào tạo...
Top Bottom