Recent content by Thanhthao1992

  1. Thanhthao1992

    Tìm kiếm hệ thống điều hòa trung tâm tiết kiệm năng lượng nhưng vẫn đảm bảo thẩm mỹ cho công trình

    Em thấy điều duy nhất để vượt trội thì chỉ ở chổ máy nén thôi .Ở Multi V5 thì sử dụng máy nén biến tầng thế hệ thứ 5 thì phải ?
Top Bottom