Recent content by thanhtuan1980

  1. Chia sẻ tool hỗ trợ sửa lỗi, dọn dẹp, bảo mật Windows 10 cực tốt chỉ với 1 click

    Bạn viết thêm tool khôi phục lại ban đầu để các bạn có thể thử thoải mái, không thích thì chạy lại
  2. Không thể cài đặt gói cập nhật KB4054517? Hãy thử cách khắc phục sau đây nhé

    Thanks bạn, bữa giờ cố cài mà cứ bị lỗi 99% là đứt, khởi động lại máy chạy hơn 10 giờ mới vào được Win
Top Bottom