thicongnhamang

N&N là đơn vị thi công nhà màng uy tín chất lượng, xây dựng trọn gói nhà màng nhà lưới với hệ thống giá thể tưới nhỏ giọt và thuỷ canh hồi lưu. Đặc biệt cam kết bao tiêu nông sản đầu ra
Ngày sinh nhật
12/2/89 (Age: 33)
Website
https://thicongnhamang.vn/
Đến từ
15 Khu Dân Cư Vườn Cau, Phường Hiệp Bình Phước, Th
Gender
Male
Occupation
Architect

Liên hệ

Địa chỉ Facebook
thicongnhamang
Tài khoản Twitter
thicongnhamang
Top Bottom