Recent content by thosieunhan

  1. [Siêu topic] Những thiết bị đã được cập nhật Lumia Cyan chính chủ Việt Nam

    :byebye::bike: Thông báo xác nhận đã có cập nhật. Đang tải cập nhật Lumia 920
Top Bottom