Recent content by thungan01

 1. Phân phối máy bơm CM40-200B, công suất 5,5kw Gọi (* 0983.480.896 *)

  Phân phối máy bơm CM40-200B, công suất 5,5kw Gọi (* 0983.480.896 *) Máy bơm nước thương hiệu Pentax, Matra là thương hiệu máy bơm nước nổi tiếng có xuất xứ từ Italy. Có mặt trên thị trường từ năm 1959. Sản phẩm luôn là sự lựa chọn hàng đầu của các chủ đầu tư các công trình. Uứng dụng: Bơm...
 2. Phân phối máy bơm điện CM40-200A giá tốt nhất Gọi (* 0983.480.896 *)

  Phân phối máy bơm điện CM40-200A giá tốt nhất Gọi (* 0983.480.896 *) Máy bơm nước thương hiệu Pentax, Matra là thương hiệu máy bơm nước nổi tiếng có xuất xứ từ Italy. Có mặt trên thị trường từ năm 1959. Sản phẩm luôn là sự lựa chọn hàng đầu của các chủ đầu tư các công trình. Uứng dụng...
 3. (* 0983.480.896 *) Bán máy điện CM50-160A, công suất 7,5kw giá tốt

  (* 0983.480.896 *) Bán máy điện CM50-160A, công suất 7,5kw giá tốt Máy bơm nước hiệu Pentax, Matra là máy bơm nước nổi tiếng có xuất xứ từ Ý. Có mặt trên trường từ năm 1959. Sản phẩm luôn là sự lựa chọn hàng đầu của các công ty chủ quản. Ứng dụng: Bơm cấp nước chữa cháy, bơm cấp nước lỗ tiêu...
 4. (* 0983.480.896 *) Bán máy bơm điện CM50-160A xuất xứ Italy giá tốt nhất

  (* 0983.480.896 *) Bán máy bơm điện CM50-160A xuất xứ Italy giá tốt nhất Máy bơm nước thương hiệu Pentax, Matra là thương hiệu máy bơm nước nổi tiếng có xuất xứ từ Italy. Có mặt trên thị trường từ năm 1959. Sản phẩm luôn là sự lựa chọn hàng đầu của các chủ đầu tư các công trình. Uứng...
 5. Công ty bán máy bơm cấp nước sạch CM50-160B giá tốt nhất Gọi (* 0983.480.896 *)

  Công ty bán máy bơm cấp nước sạch CM50-160B giá tốt nhất Gọi (* 0983.480.896 *) Máy bơm nước thương hiệu Pentax, Matra là thương hiệu máy bơm nước nổi tiếng có xuất xứ từ Italy. Có mặt trên thị trường từ năm 1959. Sản phẩm luôn là sự lựa chọn hàng đầu của các chủ đầu tư các công trình...
 6. (* 0983.480.896 *)Bán máy bơm điện CM50-200A, công suất 15kw giá tốt

  (* 0983.480.896 *) Bán máy điện CM50-200A, công suất 15kw giá tốt Máy bơm nước hiệu Pentax, Matra là máy bơm nước nổi tiếng có xuất xứ từ Ý. Có mặt trên trường từ năm 1959. Sản phẩm luôn là sự lựa chọn hàng đầu của các công ty chủ quản. Ứng dụng: Bơm cấp nước chữa cháy, bơm cấp nước lỗ tiêu...
 7. (* 0983.480.896 *) Bán máy bơm điện CM50-160B xuất xứ Italy

  (* 0983.480.896 *) Bán máy bơm điện CM50-160B xuất xứ Italy Máy bơm nước thương hiệu Pentax, Matra là thương hiệu máy bơm nước nổi tiếng có xuất xứ từ Italy. Có mặt trên thị trường từ năm 1959. Sản phẩm luôn là sự lựa chọn hàng đầu của các chủ đầu tư các công trình. Uứng dụng: Bơm cấp...
 8. (* 0983.480.896 *)Bán máy bơm li tâm CM50-160B, công suất 5,5kw/380V giá tốt

  (* 0983.480.896 *)Bán máy bơm li tâm CM50-160B, công suất 5,5kw/380V giá tốt Máy bơm nước thương hiệu Pentax, Matra là thương hiệu máy bơm nước nổi tiếng có xuất xứ từ Italy. Có mặt trên thị trường từ năm 1959. Sản phẩm luôn là sự lựa chọn hàng đầu của các chủ đầu tư các công trình. Uứng...
 9. (* 0983.480.8996 *) Gía bán máy bơm điện CM50-160B hãng Matra Pentax giá tốt

  (* 0983.480.8996 *) Gía bán máy bơm điện CM50-160B hãng Matra Pentax giá tốt Máy bơm nước thương hiệu Pentax, Matra là thương hiệu máy bơm nước nổi tiếng có xuất xứ từ Italy. Có mặt trên thị trường từ năm 1959. Sản phẩm luôn là sự lựa chọn hàng đầu của các chủ đầu tư các công trình. Uứng...
 10. Gía bán máy bơm li tâm CM40-200B giá tốt Call 0983.480.896

  Gía bán máy bơm li tâm CM40-200B giá tốt Call 0983.480.896 Máy bơm nước thương hiệu Pentax, Matra là thương hiệu máy bơm nước nổi tiếng có xuất xứ từ Italy. Có mặt trên thị trường từ năm 1959. Sản phẩm luôn là sự lựa chọn hàng đầu của các chủ đầu tư các công trình. Uứng dụng: Bơm cấp nước...
 11. Bán máy bơm điện CM40-200B, công suất 5,5kw giá tốt Gọi (* 0983.480.896 *)

  Bán máy bơm điện CM40-200B, công suất 5,5kw giá tốt Gọi (* 0983.480.896 *) Máy bơm nước thương hiệu Pentax, Matra là thương hiệu máy bơm nước nổi tiếng có xuất xứ từ Italy. Có mặt trên thị trường từ năm 1959. Sản phẩm luôn là sự lựa chọn hàng đầu của các chủ đầu tư các công trình. Uứng...
 12. Bán máy bơm li tâm CM50-160A giá tốt nhất Gọi (*0983.480.896 *)

  Bán máy bơm li tâm CM50-160A giá tốt nhất Gọi (*0983.480.896 *) Máy bơm nước thương hiệu Pentax, Matra là thương hiệu máy bơm nước nổi tiếng có xuất xứ từ Italy. Có mặt trên thị trường từ năm 1959. Sản phẩm luôn là sự lựa chọn hàng đầu của các chủ đầu tư các công trình. Uứng dụng: Bơm...
 13. (* 0983.480.896 *)Bán máy bơm điên CM50-200A, công suất 15kw giá tốt

  (* 0983.480.896 *) Bán máy bơm điện CM50-200A, công suất 15kw giá tốt Máy bơm nước hiệu Pentax, Matra là máy bơm nước nổi tiếng có xuất xứ từ Ý. Có mặt trên trường từ năm 1959. Sản phẩm luôn là sự lựa chọn hàng đầu của các công ty chủ quản. Ứng dụng: Bơm cấp nước chữa cháy, bơm cấp nước lỗ...
 14. Bán máy bơm điện CM40-200A, công suất 7,5kw giá tốt Gọi (* 0983.480.896 *)

  Bán máy bơm điện CM40-200A, công suất 7,5kw giá tốt Gọi (* 0983.480.896 *) Máy bơm nước thương hiệu Pentax, Matra là thương hiệu máy bơm nước nổi tiếng có xuất xứ từ Italy. Có mặt trên thị trường từ năm 1959. Sản phẩm luôn là sự lựa chọn hàng đầu của các chủ đầu tư các công trình. Uứng...
 15. Gía máy bơm CM40-200A, công suất 7,5kw giá tốt Gọi (* 0983.480.896 *)

  Gía máy bơm CM40-200A, công suất 7,5kw giá tốt Gọi (* 0983.480.896 *) Máy bơm nước thương hiệu Pentax, Matra là thương hiệu máy bơm nước nổi tiếng có xuất xứ từ Italy. Có mặt trên thị trường từ năm 1959. Sản phẩm luôn là sự lựa chọn hàng đầu của các chủ đầu tư các công trình. Uứng dụng...
Top Bottom